waifu2x

2024-02-29: website domain changed from waifu2x.udp.jp to www.waifu2x.net
English / 日本語 / Русский / Português / Español / Français / Deutsch / Türkçe / 简体中文 / 繁體中文 / 한국어 / Nederlands / Català / Română / Italiano / Esperanto / Bokmål / Українська / Polski / Български

Super-rozdzielczość dla sztuki w stylu anime wykorzystująca głębokie konwolucyjne sieci neuronowe która obsługuje zdjęcia.

Wybierz obraz (D&D):
Lub wybierz plik:
Limity: wielkość: 5MB, redukcja szumów: 3000x3000px, zwiększenie skali: 1500x1500px.
Styl:
Redukcja szumów:
(spodziewaj się artefaktów JPEG)
Musisz użyć redukcji szumów jeśli zdjęcie ma szum lub możesz otrzymać efekt przeciwny.
Powiększanie skali:
🚀 4x
Format obrazu:
Support the server on Patreon or Fantia.jp
  • Jeżeli jesteś użytkownikiem przeglądarki Firefox, kilknij CTRL + S aby zapisać obraz. Opcja "Zapisz obraz" nie działa.
This website uses Google Analytics to help us improve the website content. Privacy Policy
nunif