waifu2x

2024-02-29: website domain changed from waifu2x.udp.jp to www.waifu2x.net
English / 日本語 / Русский / Português / Español / Français / Deutsch / Türkçe / 简体中文 / 繁體中文 / 한국어 / Nederlands / Català / Română / Italiano / Esperanto / Bokmål / Українська / Polski / Български

Супер увеличаване на мащаба на една аниме картина, използвайки дълбоки конволюционни невронни мрежи. Също поддържа снимки.

Избиране на изображение (D&D):
Или изберете файл:
Лимити: Размер: 5МБ, Намаляне на шума: 3000x3000 пиксела, Увеличаване на мащаба: 1500x1500 пиксела.
Тип:
Намаляне на шума:
(очаквайте JPEG артефакти)
Трябва да използвате Намаляне на шума, ако изображението действително съдържа шум. Иначе може да се получат странични ефекти.
Увеличаване на мащаба:
🚀 4x
Формат на изображението:
Support the server on Patreon or Fantia.jp
  • Ако използвате Firefox, моля използвайте клавишната комбинация CTRL+S, за да запазите изображението. Опзицята "Запази изображение" не работи.
This website uses Google Analytics to help us improve the website content. Privacy Policy
nunif